Жировецький Василь Михайлович

Жировецький Василь михайловичОсвіта: Львівський політехнічний інститут (спеціальність - автоматика і телемеханіка, 1966 р.)

Науковий ступінь: -

Вчене звання: -

Посада за основним місцем роботи: інженер 1-ої категорії

Область наукових інтересів:

Наукові досягнення: понад 25 наукових публікацій, два авторські свідоцтва СРСР і один патент України

Телефон службовий: (032) 258-51-83

 

 

 

Publication:

2019

[1] Yu.I.Venhryn, S.S.Savka, R.V.Bovhyra, V.M.Zhyrovetsky, A.S.Serednytski, D.I.Popovych Obtaining, structure and gas sensor properties of nanopowder metal oxides // Materials Today: Proceedings. -2019 . PDF

2017

[2] Zhyrovetsky V.M., Popovych D.I., Savka S.S., Serednytski A.S. Nanopowder Metal Oxide for Photoluminescent Gas Sensing // Nanoscale Research Letters. -2017 –12. -P.132(5). PDF

2016

[3] Bovhyra R.V., Zhyrovetsky V.M., Popovych D.I., Savka S.S., Serednytsky A.S. Development and Creating of Gas-Sensor System Based on Low Dimensional Metal Oxides // Science and Innovation. -2016 –12, №6. -P.59-65. PDF

2013

[4] Kovalyuk B., Mocharskyi V., Nikiforov Yu., Onisimchuk V., Popovych D., Serednytski A., Zhyrovetsky V. Modification of structure and luminescence of ZnO nanopowder by the laser shock-wave treatment // Physica Status Solidi (с). -2013 –10. -P.1288-1291. PDF

2012

[5] Жировецький В.М., Ковалюк Б.П., Мочарський В.С., Нікіфоров Ю.М., Онісімчук В.В., Попович Д.І., Середницький А.С. Модифікація структури та фотолюмінесценції нанопорошків ZnO з допомогою лазерної ударно-хвильової обробки // Фізика і хімія твердого тіла. -2012 –13, №4. -P.947-952. PDF

Conference:

 • Venhryn Yu.I., Savka S.S., Bovhyra R.V., Zhyrovetsky V.M., Serednytski A.S., Popovych D.I. Metal Oxide Nanopowders: Synthesis and Applications in Gas Sensors // XІX International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 09-14 October 2023, 2023). -2023. -P.64.
 • Venhryn Yu.I., Savka S.S., Bovhyra R.V., Zhyrovetsky V.M., Serednytski A.S., Popovych D.I. Obtaining, Structure and Gas Sensor Properties of Nanopowder Metal Oxides // XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII) (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, May 20-25, 2019, 2019). -2019. -P.28. Link
 • Бовгира Р.В., Венгрин Ю.І., Жировецький В.М., Павлюк В.С., Попович Д.І., Савка С.С., Середницький А.С. ГАЗОСЕНСОРНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ НАНОПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ // МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК" (Львів, україна, 16-17 травня, 2019). -2019. -P.15. Link
 • Zhyrovetsky V.M., Popovych D.I., Savka S.S., Serednytski A.S. Nanopowder Metal Oxide for Luminescent Gas Sensing // 4th International research and practice conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO-2016) (Lviv, Ukraine, 24 - 27 August, 2016). -Abstract Book. -Lviv: Eurosvit. -2016. -P.617. Link
 • Zhyrovetsky V.M., Popovych D.I., Serednytski A.S. Physicochemical Properties of Metal Oxide Nanopowders and Core-Shell Structures on Their Basis // ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, May, 11-16, 2015). -Book of abstracts. Ivano-Frankivsk: Vasyl Sterfanyk Precarpathian National Universuty. -2015. -P.153. Link
 • Zhyrovetsky V.M., Popovych D.I., Serednytskii A.S. Influence of laser annealing on photoluminescence of ZnO nanopowders // 2nd International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (Nano-2014) (Lviv, Ukraine, 27 - 30 August, 2014). -2014. -P.469. Link
 • Kotlyarchuk B.K., Popovych D.I., Serednytski A.S., Zhyrovetsky V.M. Investigation of the physicochemical properties of metal oxide nanopowders produced by means of pulsed laser reactive technologies // cientific conference: Laser Technologies. Lasers and their Application (Truskavets, Ukraine, , 2013). -2013.
 • Оstafiychuk B.K., Pawluk V.S., Popovych D.I., Serednytski A.S., Zhyrovetsky V.M. Investigation of photoluminescence features of metal oxide nanopowders during adsorption of gases // XIV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures (Ivano-Frankivsk, Ukraine, , 2013). -2013.
 • Pawluk V.S., PopovychD.I., Serednytski A.S., Zhyrovetsky V.M. Аdsorption capacity and luminescent properties doped ZnO nanopowders // E-MRS Spring Meeting. Symposium J: Semiconductor Nanostructures towards Electronic and Optoelectronic Device Applications (Strasbourg, France, , 2013). -2013. -P.8.
 • Pawluk V.S., Popovych D.I., Serednytski A.S., Zhyrovetsky V.M. Investigation of pulsed laser synthesis of nanopowder zinc oxide. // 6th International Conference on Laser Probing (LAP-2012 ) (Paris, France, June 4-8, 2012). -2012. -P.id4932.
 • Popovych D.I., Serednytski A.S., Zhyrovetsky V.M. Photoluminescence of metal oxide nanopowders due to gas adsorption // EMRS Fall Meeting 2012 – Symposium L. Defect-induced effects in nanomaterials (Warsaw, Poland, September 17-21, 2012). -2012. -P.L-20.
 • В.М. Жировецький, Б.П. Ковалюк, Б.К. Котлярчук, В.С. Мочарський, Ю.М. Нікіфоров, В.В. Онісімчук, Д.І. Попович, А.С. Середницький Лазерна ударно-хвильова обробка нанопорошкового ZnO // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики” АПТЕПФ (Тернопіль, Україна, 20-22 вересня, 2012). -2012. -P.124.