Бовгира Ростислав Вікторович

Бовгира Ростислав ВікторовичОсвіта: Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність - фізика, фізика твердого тіла, 2010 р.)

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (01.04.18 - фізика і хімія поверхні, 2019 р.)

Вчене звання: -

Посада за основним місцем роботи: старший науковий співробітник

Область наукових інтересів:

Наукові досягнення: 15 наукових публікацій з них 4 статті у фахових виданнях.

Телефон службовий: (032) 258-51-83

 

 

 

 

Publication:

2022

[1] R.Bovhyra, Yu.Venhryn, A.Serednytski, O.Bovgyra, D.Popovych First principle study of electronic properties of ZnO nanoclusters with native point defects during gas adsorption // Applied Nanoscience. -2022 –12, №4. -P.983–993. PDF

2020

[2] M.Kovalenko, O.Bovgyra, V.Dzikovskyi, R.Bovhyra A DFT study for adsorption of CO and H2 on Pt-doped ZnO nanocluster // SN Applied Sciences. -2020 –2. -P.790(9). PDF
[3] I.V.Lazoryk, I.D.Popovych, Yu.I.Venhryn, S.S.Savka, R.V.Bovhyra, A.S.Serednytski, S.I.Mudry Peculiarities of photoluminescence in gas ambient of doped ZnO nanopowders // Applied Nanoscience. -2020 –10. -P.5003–5008. PDF

2019

[4] R.V.Bovhyra, S.I.Mudry, D.I.Popovych, S.S.Savka, A.S.Serednytski, Yu.I.Venhryn Photoluminescent properties of complex metal oxide nanopowders for gas sensing // Applied Nanoscience. -2019 –9, №5. -P.775–780. PDF
[5] R.Bovhyra, D.Popovych, O.Bovgyra, A.Serednytsky First principle study of native point defects in (ZnO)n nanoclusters (n = 34, 60) // Applied Nanoscience. -2019 –9, №5. -P.1067–1074. PDF
[6] R.V.Bovhyra, O.V.Bovgyra, D.I.Popovych, A.S.Serednytsky DFT study of native point defects in (ZnO)n (n = 34, 60) nanoclusters // Journal of Physical Studies. -2019 –23, №2. -P.2702(6). PDF
[7] Yu.I.Venhryn, S.S.Savka, R.V.Bovhyra, V.M.Zhyrovetsky, A.S.Serednytski, D.I.Popovych Obtaining, structure and gas sensor properties of nanopowder metal oxides // Materials Today: Proceedings. -2019 . PDF
[8] O.Bovgyra, M.Kovalenko, R.Bovhyra, V.Dzikovskyi Effect of In, Ga and Al heavy doping on electronic structure of ZnO: first principle calculation // Journal of Physical Studies. -2019 –23, №4. -P.4301(6). PDF

2017

[9] Bovhyra R.V., Popovych D.I, Bovgyra O.V., Serednytski A.S Ab Initio Study of Structural and Electronic Properties of (ZnO)n “Magical” Nanoclusters n = (34, 60) // Nanoscale Research Letters. -2017 –12. -P.76(5). PDF
[10] Ya.V.Bobitski, R.V.Bovhyra, D.I.Popovych, S.S.Savka, A.S.Serednytski, V.N.Shevchuk, Yu.I.Venhryn The Influence of Surface Doping on Adsorption Ability of Nanopowder Metal Oxides for Gas Sensors // Journal of Nano- and Electronic Physics. -2017 –9, №5. -P.05008(4). PDF

2016

[11] Bovhyra R.V., Zhyrovetsky V.M., Popovych D.I., Savka S.S., Serednytsky A.S. Development and Creating of Gas-Sensor System Based on Low Dimensional Metal Oxides // Science and Innovation. -2016 –12, №6. -P.59-65. PDF

2015

[12] Bovgyra O.V., Bovgtyra R.V., Popovych D.I., Serednytski A.S. The Density Functional Theory Study of Electronical Properties of (ZnO)12 Clusters During Gas Adsorption // Journal of Nano- Electronic Physics. -2015 –7, №4. -P.04090(6). PDF

2014

[13] Бовгира О., Коваленко М., Бовгира Р. Електронна структура легованих нанотрубок ZnO // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. -2014 –35. -P.123-130. PDF

2013

[14] Бовгира О.В., Бовгира Р.В., Коваленко М.В., Попович Д.І., Середницький А.С. Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини // Журнал нано-та електронної фізики. -2013 –5, №1. -P.01027(6). PDF

2011

[15] Коваленко М.В., Бовгира О.В., Франів А.В., Бовгира Р.В. Дослідження з перших принципів сенсорних властивостей нанотрубок оксиду цинку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. -2011 , №29. -P.47-53. PDF

Conference:

 • Venhryn Yu.I., Savka S.S., Bovhyra R.V., Zhyrovetsky V.M., Serednytski A.S., Popovych D.I. Metal Oxide Nanopowders: Synthesis and Applications in Gas Sensors // XІX International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 09-14 October 2023, 2023). -2023. -P.64.
 • Р. Бовгира Cтруктура та електронні властивості нанокластерів оксиду цинку (zno)n, (n=96, 120), легованих різними металами // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики» (Львів, Україна, 23-25 травня, 2023). -2023. -P.247-248.
 • Bovhyra R.V., Popovych D.I., Bovgyra O.V. Ab initio study of structural and elecronical properties of β-Ga2O3 nanoclusters // 11th International Conference ”Nanotechnologies and Nanomaterials”; NANO-2023 (Bukovel, Ukraine, 16 - 19 August, 2023). -2023. -P.575.
 • Bovhyra R.V., Popovych D.I., Bovgyra O.V. Ab initio study of the effect of metal doping on electronic properties of (ZnO)n (n= 96, 120) nanoclusters // International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”; NANO-2022 (Lviv, Ukraine, 25–27 August, 2022). -2022. -P.348.
 • Venhryn Yu.I., Savka S.S., Bovhyra R.V., Serednytski A.S., Popovych D.I. Effect of Gas Adsorption on the Photoluminescence of Doped Zinc Oxide Nanopowders // XVIIІ International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 11-16 October, 2021). -2021. -P.135.
 • Venhryn Yu.I., Savka S.S., Bovhyra R.V., Serednytski A.S., Popovych D.I. The peculiarities of doped ZnО nanopowders luminescence in gas // 7th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2019 (Lviv, Ukraine, 27 - 30 August, 2019). -2019. -P.416.
 • Venhryn Yu.I., Savka S.S., Bovhyra R.V., Zhyrovetsky V.M., Serednytski A.S., Popovych D.I. Obtaining, Structure and Gas Sensor Properties of Nanopowder Metal Oxides // XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII) (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, May 20-25, 2019, 2019). -2019. -P.28. Link
 • Бовгира Р.В., Венгрин Ю.І., Жировецький В.М., Павлюк В.С., Попович Д.І., Савка С.С., Середницький А.С. ГАЗОСЕНСОРНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ НАНОПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ // МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК" (Львів, україна, 16-17 травня, 2019). -2019. -P.15. Link
 • Dzikovskyi V.Ye., Bovgyra O.V., Kovalenko M.V., Bovhyra R.V. A DFT study for adsorption of CO and H2 on Pt-doped ZnO nanoclucter // 7th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2019 (Lviv, Ukraine, 27 - 30 August, 2019). -2019. -P.102.
 • Venhryn Yu.I., Bovhyra R.V., Savka S.S., Serednytski A.S.,Popovych D.I. Photoluminescent properties of doped ZnO nanopowders for gas sensors // 6th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2018 (Kyiv, Ukraine, 27 - 30 August, 2018). (Kyiv, Ukraine, 27-30 August, 2018). -2018.
 • Bovhyra R.V., Popovych D.I., Bovgyra O.V. Ab initio study of structural and elecronical properties of ZnO nanoclusters // 4th International research and practice conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO-2016) (Lviv, Ukraine, 24 - 27 August, 2016). -Abstract Book. -Lviv: Eurosvit. -2016. -P.38. Link
 • Bovgyra R.V., Popovych D.I., Bovgyra O.V., Kovalenko M.V. Ab Initio Study of Structural and Elecronical Properties of ZnO Nanoclusters // ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivano-Frankivsk, Ukraine, 11-16 May, 2015). -Book of abstracts. Ivano-Frankivsk: Vasyl Sterfanyk Precarpathian National Universuty. -2015. -P.160. Link
 • Kovalenko M.V., Bovgyra O.V., Bovhyra R.V. Electronic structure and magnetism of 3d transition metal-doped ZnO nanostructures // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції “Фізика невпорядкованих систем” (Львів, Україна, 14-16 жовтня, 2013). -2013. -P.58.
 • M.V. Kovalenko, R.V. Bovhyra Electronic structure and magnetism of 3d transition metal-doped ZnO nanotubes: an ab initio study // International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2013)” (Bukovel, Ukraine, 25 August - 1 September, 2013). -2013. -P.226.
 • D.I.Popovych, R.V.Bovhyra, A.S.Serednytski Modeling of the structure and electronic properties of ZnO nanoclusters // 6th CHAOS2013 International Conference (Yeditepe University, Istanbul, Turkey, 11-14 June, 2013). -Abstract book. -2013.