Мелешко Віталій Вікторович

Мелешко Віталій Вікторович Освіта:Львівський національний університет "Львівська політехніка" (рік закінчення: 2005; спеціальність: прикладна математика)

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи)

Вчене звання: -

Посада за основним місцем роботи: молодший науковий співробітник

Область наукових інтересів: математичне моделювання, обчислювальні методи, нелінійні дифиренціальні рівняння та явища самоорганізації, нелінійні рівняння з дробовими похідними, чисельні методи.

Наукові досягнення:

Тнелефон службовий: +38 (032) 263 61 92

E-mail: vitmel@ukr.net

 

Publication:

2017

[1] Z.I.Vasjunyk, Y.I.Maksymiv, V.V.Meleshko Wawelet transform application for classification of solutions of reaction-diffusion systems // Information Extraction and Process. . -2017 –45, №121. -P.50-55. PDF