Наукова тематика відділу

Відомча бюджетна тематика:

 • ВБ-16/411 "Математичне моделювання та експериментальні дослідження процесів формування низькорозмірних твердотільних функціональних матеріалів з допомогою інтенсивних лазерних та іонних потоків" (керівники: д.ф.-м.н., ст.н.с. Д.І.Попович, д.ф.-м.н., професор С.Г.Кияк, 2015-2017 рр.).
 • ВБ-18-20/376  "Розроблення теоретико-експериментальних методів дослідження хвильових, теплових і дифузійних процесів та контактних явищ у структурованих середовищах стосовно задач технічної діагностики" (керівники: д.ф.-м.н., ст.н.с. В.В.Михаськів., д.ф.-м.н., професор В.Ф.Чекурін, 2012-2016 рр.).
 • ВБ-16/371 "Теоретико-експериментальні дослідження особливостей формування тонкоплівкових та нанопорошкових функціональних матеріалів під дією інтенсивних іонних та лазерних потоків" (№ держреєстрації 0111U008860,  керівники: д.ф.-м.н., професор С.Г.Кияк, д.ф.-м.н., професор В.В.Гафійчук, д. ф.-м.н., професор В.Ф.Чекурін, 2012-2014 рр.).
 • ВБ-16/336 "Математичне моделювання та теоретико-експериментальні дослідження процесів формування низькорозмірних функціональних структур з використанням методів лазерної та іонно-променевої обробки" (№ держреєстрації 0109U000116,  керівники: д.ф.-м.н., професор С.Г.Кияк, д.ф.-м.н., професор В.В.Гафійчук, д. ф.-м.н., професор В.Ф.Чекурін, 2009-2011 рр.).
 • ВБ-16/300 "Теоретико-експериментальне моделювання процесів формування та зміни фізико-механічного стану в об’ємних і плівкових твердотільних матеріалах під дією високоінтенсивного імпульсного нагріву та іонної імплантації" (№ держреєстрації 0105U000235,  керівники: д.ф.-м.н., професор С.Г.Кияк, д.ф.-м.н., професор В.В.Гафійчук, д. ф.-м.н., професор В.Ф.Чекурін, 2005-2008 рр.).
 • ВБ-16/268 "Математичне моделювання та експериментальні дослідження процесів модифікації структури і властивостей твердих тіл та формування функціональних шарів і покриттів під дією лазерних та іонних потоків" (№ держреєстрації 0100U000594, керівники: д.ф.-м.н., професор С.Г.Кияк, д.ф.-м.н., професор В.В.Гафійчук, д. ф.-м.н., професор В.Ф.Чекурін, 2000-2004 рр.).

 

Комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України  «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» на 2010-2014 рр.:

 • "Розробка технологій одержання та дослідження властивостей нанодисперсних оксидів заліза, цинку та титану для електрохімічних та газосенсорних систем"

 

Проекти Українського Науково-Технологічного Центру:

 • №590. "Розробка багатоканального спектрометра ІЧ діапазону для дистанційного зондування земної поверхні та об’єктів штучного походження
 • №613. "Створення і дослідження властивостей тонкоплівкових люмінофорів для плоских дисплеїв".
 • №1709. "Розробка лазерних і комбінованих інтеркаляційних методів для нанотехнологій низькорозмірних структур".
 • №5032. "Моніторинг природного відновлення девастованих територій сірчаного виробництва у Прикарпатському регіоні України".