Наукові дослідження

Теоретичне та прикладне матеріалознавство:фізико-математичне моделювання поверхневих явищ у низькорозмірних твердотільних структурах.

  • Моделювання методом теорії функціоналу густини процесів формування структури і електронних властивостей нанокластерів металооксидів.

  • Моделювання методом молекулярної динаміки процесів формування морфології росту та структури нанокластерів металооксидів сформованих з лазерної ерозійної плазми в хімічно-активному середовищі.

  • Лазерна реактивна технологія одержання нанопорошкових оксидних матеріалів і структур типу «ядро-оболонка» на їх основі.

  • Фізико-хімічні властивості нанопорошкових металооксидів при адсорбції газів

  • Сенсорні характеристики нанопорошкових металооксидів та створення на їхній базі газових сенсорів.

  • Одержання, структура та фізичні властивості тонких p-n шарів на основі телуриду кадмію-ртуті для ІЧ-техніки.

  • Спектрозсувні покриття на основі гібридної полімерної матриці зі втіленими наноточками для фотовольтаїки