Програма наукового семінару «Сучасні проблеми механіки і фізичного матеріалознавства» присвяченого 90-річчю від дня народження професора Пляцка Григорія Васильовича

 1. Відкриття засідання
   
 2. Вступне слово
  Роман Кушнір – академік НАН України, професор, д.ф.-м.н., директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України.
   
 3. Життєвий і творчий шлях професора Григорія Васильовича Пляцка
  Дмитро Попович – д.ф.-м.н., завідувач відділу фізико-математичного моделювання низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
   
 4. Сімейні спогади про професора Григорія Васильовича Пляцка
  Михайло Пляцко – к.мед.н., доцент Львівського національного медичного університету ім.Д.Галицького.
   
 5. Термомеханічні методи регулювання залишкових напружень в елементах конструкцій
  Володимир Максимович – д.ф.-м.н., професор кафедри технічної механіки Луцького національного технічного університету.
   
 6. Співпраця Львівського національного університету імені Івана Франка та Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України: минуле і сьогодення.
  Любомир Монастирський – д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри радіоелектронних і комп'ютерних систем Львівського національного університету імені Івана Франка.
   
 7. Лазерні мікро- нанотехнології твердотільних матеріалів
  Ярослав Бобицький – д.т.н., професор, завідувач кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка».
   
 8. Фізико-математичне моделювання низьковимірних систем
  Андрій Середницький – к.ф.-м.н., с.н.с. Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України.
   
 9. ІЧ-приймальні пристрої на основі телуриду кадмію-ртуті
  Григорій Савицький – к.ф.-м.н., с.н.с. Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України.
   
 10. Перерва на каву і чай

 

Засідання відбудеться 17 квітня 2018 року в приміщенні Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 3б, кім. 213.

Початок засідання о 10 годині

*поточна програма, що оновлюється