Адреса для листування:

Відділ фізико-математичного моделювання низьковимірних систем,
Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім.Я.С. Підстригача НАН України,
вул. Наукова, 3-б,
м. Львів, 79060

Телефон: +38 (032) 258-51-84 (83, 82)

E-mail: popovych@iapmm.lviv.ua