Savka Stepan Stepanovych

Savka Stepan StepanovychОсвіта: Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність – радіофізика і електроніка, 2014 р.),  аспірантура ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України (01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи)

Наукове звання: -

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (01.04.18 - фізика і хімія поверхні, 2019 р.).

Посада за основним місцем роботи: науковий співробітник.

Область наукових інтересів: математичне моделювання, обчислювальні методи, фізика низькорозмірних систем.

Наукові досягнення:

Телефон службовий: (093)-762-21-92,  (032)-258-51-82

E-mail: savka.stepan.92@gmail.com

 

Publication:

2023

[1] S.S.Savka, A.S.Serednytski, D.I.Popovych Modeling the adsorption processes and luminescence properties of the metal oxide ZnO nanoparticles // Journal of Physical Studies. -2023 –27, №4. -P.4601(6). PDF

2022

[2] S.Savka, Yu.Venhryn, A.Serednytski, D.Popovych Molecular dynamics simulation of adsorption processes on the surface of ZnO nanoclusters // Applied Nanoscience. -2022 –12, №3. -P.673-678. PDF
[3] Savka S.S., Mohylyak I.A., Popovych D.I. Influence of Defects on Adsorption Processes in the Near-surface Layers of ZnO Nanoclusters: MD Study // Journal of Physical Studies. -2022 –26, №1. -P.1061(5). PDF

2020

[4] I.V.Lazoryk, I.D.Popovych, Yu.I.Venhryn, S.S.Savka, R.V.Bovhyra, A.S.Serednytski, S.I.Mudry Peculiarities of photoluminescence in gas ambient of doped ZnO nanopowders // Applied Nanoscience. -2020 –10. -P.5003–5008. PDF

2019

[5] R.V.Bovhyra, S.I.Mudry, D.I.Popovych, S.S.Savka, A.S.Serednytski, Yu.I.Venhryn Photoluminescent properties of complex metal oxide nanopowders for gas sensing // Applied Nanoscience. -2019 –9, №5. -P.775–780. PDF
[6] S.S.Savka, Yu.I.Venhryn, A.S.Serednytski, D.I.Popovych MOLECULAR DYNAMICS INVESTIGATION OF THE FORMATION PROCESSES OF Zn--ZnO CORE-SHELL NANOSTRUCTURES // Journal of Physical Studies. -2019 –23, №2. -P.2602(6). PDF
[7] Yu.I.Venhryn, S.S.Savka, R.V.Bovhyra, V.M.Zhyrovetsky, A.S.Serednytski, D.I.Popovych Obtaining, structure and gas sensor properties of nanopowder metal oxides // Materials Today: Proceedings. -2019 . PDF

2018

[8] S.S.Savka, Yu.I.Venhryn, A.S.Serednytski, D.I.Popovych Molecular Dynamics Simulations of the Formation Processes and Luminescence Properties of Zn-ZnO Core-Shell Nanostructures // Journal of Nano- and Electronic Physics. -2018 –10, №3. -P.03008(5). PDF

2017

[9] Zhyrovetsky V.M., Popovych D.I., Savka S.S., Serednytski A.S. Nanopowder Metal Oxide for Photoluminescent Gas Sensing // Nanoscale Research Letters. -2017 –12. -P.132(5). PDF
[10] Ya.V.Bobitski, R.V.Bovhyra, D.I.Popovych, S.S.Savka, A.S.Serednytski, V.N.Shevchuk, Yu.I.Venhryn The Influence of Surface Doping on Adsorption Ability of Nanopowder Metal Oxides for Gas Sensors // Journal of Nano- and Electronic Physics. -2017 –9, №5. -P.05008(4). PDF

2016

[11] Bovhyra R.V., Zhyrovetsky V.M., Popovych D.I., Savka S.S., Serednytsky A.S. Development and Creating of Gas-Sensor System Based on Low Dimensional Metal Oxides // Science and Innovation. -2016 –12, №6. -P.59-65. PDF
[12] S.S. Savka, D.I.Popovych, A.S.Serednytski Molecular Dynamics Simulations of the Formation Processes of Zinc Oxide Nanoclusters in Oxygen Environment // Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications. NANO 2016. Springer Proceedings in Physics. -2016 –195. -P.145-156. PDF

Conference:

 • Venhryn Yu.I., Savka S.S., Bovhyra R.V., Zhyrovetsky V.M., Serednytski A.S., Popovych D.I. Metal Oxide Nanopowders: Synthesis and Applications in Gas Sensors // XІX International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 09-14 October 2023, 2023). -2023. -P.64.
 • С.Савка, Д.Попович Процеси формування наноструктур ZnO типу «ядро-оболонка»: метод молекулярної динаміки // Міжнародна наукова конференція "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ ТА МАТЕМАТИКИ - 2023" (Львів, Україна, 23-25 травня, 2023). -2023. -P.117-118.
 • S.S. Savka, D.I. Popovych Molecular dynamics simulations of the adsorption processes of H2 molecules on the surface of ZnO nanoclusters // 11th International Conference ”Nanotechnologies and Nanomaterials”; NANO-2023 (Bukovel, Ukraine, 16 - 19 August, 2023). -2023. -P.145.
 • Venhryn Yu.I., Savka S.S., Bovhyra R.V., Serednytski A.S., Popovych D.I. Effect of Gas Adsorption on the Photoluminescence of Doped Zinc Oxide Nanopowders // XVIIІ International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 11-16 October, 2021). -2021. -P.135.
 • S.S. Savka, D.I. Popovych, A.S. Serednytski Simulations of the adsorption processes on ZnO nanoparticles by the molecular dynamics method // 9th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2021 (Lviv, Ukraine, 25 - 27 August, 2021). -2021.
 • Venhryn Yu.I., Savka S.S., Bovhyra R.V., Serednytski A.S., Popovych D.I. The peculiarities of doped ZnО nanopowders luminescence in gas // 7th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2019 (Lviv, Ukraine, 27 - 30 August, 2019). -2019. -P.416.
 • Venhryn Yu.I., Savka S.S., Bovhyra R.V., Zhyrovetsky V.M., Serednytski A.S., Popovych D.I. Obtaining, Structure and Gas Sensor Properties of Nanopowder Metal Oxides // XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII) (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, May 20-25, 2019, 2019). -2019. -P.28. Link
 • Ю.І. Венгрин, C.C. Cавка, A.C. Ceредницький, Д.І. Попович Моделювання методом молекулярної динаміки процесів адсорбції газів на нанокластерах ZnO // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): Тези VI Наук. конф. (Київ, 4–6 грудня 2019 р.) / редкол.: А. Г. Наумовець [та ін.]. — Київ, 2019. (Київ, Україна, 4-6 грудня, 2019). -2019. -P.220. Link
 • Бовгира Р.В., Венгрин Ю.І., Жировецький В.М., Павлюк В.С., Попович Д.І., Савка С.С., Середницький А.С. ГАЗОСЕНСОРНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ НАНОПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ // МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК" (Львів, україна, 16-17 травня, 2019). -2019. -P.15. Link
 • Venhryn Yu.I., Bovhyra R.V., Savka S.S., Serednytski A.S.,Popovych D.I. Photoluminescent properties of doped ZnO nanopowders for gas sensors // 6th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2018 (Kyiv, Ukraine, 27 - 30 August, 2018). (Kyiv, Ukraine, 27-30 August, 2018). -2018.
 • Savka S.S., Popovych D.I., Serednytski A.S. Molecular dynamics simulations of the oxidation of zinc nanoclusters // International conference "Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-2017) (Chernivtsi, Ukraine, 23-26 August, 2017). -2017. -P.515. Link
 • Popovych D.I., Savka S.S., Serednytski A.S., Venhryn Yu.I. Photoluminescent properties of complex metal oxide nanopowders for gas sensing // International conference "Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-2017) (Chernivtsi, Ukraine, 23-26 August, 2017). -2017. -P.341. Link
 • Zhyrovetsky V.M., Popovych D.I., Savka S.S., Serednytski A.S. Nanopowder Metal Oxide for Luminescent Gas Sensing // 4th International research and practice conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO-2016) (Lviv, Ukraine, 24 - 27 August, 2016). -Abstract Book. -Lviv: Eurosvit. -2016. -P.617. Link
 • Savka S.S., Popovych D.I., Serednytski A.S. Molecular dynamics study of the condensation of zinc oxide from the gas phase // 4th International research and practice conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO-2016) (Lviv, Ukraine, 24 - 27 August, 2016). -Abstract Book. -Lviv: Eurosvit. -2016. -P.562. Link
 • Попович Д.І., Савка С.С., Середницький А.С. Моделювання процесів формування наночастинок оксиду цинку методом молекулярної динаміки // V Наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» (Київ, Україна, 1-2 грудня, 2016). -2016. -P.104.
 • Popovych D.I., Savka S.S., Serednytski A.S. Gas Sensing Properties of Metal Oxide Nanopowders // ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 11-16 May, 2015). -Book of abstracts. Ivano-Frankivsk: Vasyl Sterfanyk Precarpathian National Universuty. -2015. -P.200. Link